تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - ریاضیات در هنر فرش و معماری

ریاضیات در هنر فرش و معماری

دیباچه شناخت میراث فرهنگی هر ملتی امری ضروری است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. هنر  فرش و معماری نیز یکی از مهم ترین جنبه های میراث فرهنگی ماست. زیبایی مسجد شیخ لطف الله ، فرش شیخ صفی الدین اردبیلی، مسجد جامع یزد ومسجد جامع اصفهان ، شهرت عالم گیر دارد و چیزی که در همه این موارد خودنمایی می کند نقوش زیبای آن است.

اگر از دیدگاه ریاضی به این نقوش بنگریم این نقوش مجموعه ای از منحنی ها را تشکیل می دهند. اما آیا این منحنی ها با هم ارتباط دارند؟ آیا تحت یک نظام واحد قرار دارند یا خیر؟ در این کتاب ما از دیدگاه توابع قطبی و پارامتری به این منحنی ها پرداخته ایم و سعی کرده ایم که اصول حاکم براین نقوش را بیابیم.

در نهایت به روشی دست یافته ایم که بدون خط کش و پرگار (روش سنتی) می توانیم به طراحی فرش یا کاشی  ایرانی بپردازیم. ما بر آن نیستیم که این روش جایگزین روش پیشین گردد، قصدمان نشان دادن شکوه و عظمت این نقوش به کمک ریاضیات است. (در این روش  تابعی به نام T همه ی نقوش بسته ایرانی را طراحی می کند و این وحدتی را در عین کثرت نشان می دهد.)

در این کتاب  منحنی های نقوش ایرانی را به دو گروه تقسیم کرده ایم:  منحنی های بسته و منحنی های باز. به منحنی های بسته ترنج می گوییم که می توان آنها را با نمودار توابعی قطبی در صفحه رسم کرد و برای آنها تابع  قطبی  Tرا ارایه کرده ایم.

آنچه ما در پی آن هستیم این است که  تابع T در ترکیب با سایر توابع،  تمام نقوش بسته فرش و معماری ایرانی را تولید می کند و این مطلب را در نقوش مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع عتیق اصفهان، مسجد جامع کبیر یزد، فرش شیخ صفی الدین اردبیلی، فرش شیخ لطف الله و بسیاری از فرش های مشهور بررسی کرده ایم که نتایج بسیار حیرت انگیزی داشته است. به عبارتی می توان ایده وحدت در کثرت را به زبان ریاضی در این موارد اثبات کرد.

دسته دوم منحنی های باز هستند که برای رسم آنها تابع پارامتری را پیشنهاد کرده ایم. منحنی های باز یا همان افشانه ها با انتقال هایی از این تابع بوجود می آیند. در نهایت این دو تابع می توانند با هم نقوش ایرانی از قبیل نقوش فرش و  مساجد را طراحی کنند.

برای فراگیری و درک بهتر مطالب این کتاب نیاز به دانستن ریاضی در سطح ریاضی عمومی ۱ دانشگاهی و آشنایی مقدماتی با نرم افزار Mathematica می باشد. به این منظور برای سهولت کار خواننده، مفاهیم اساسی مورد نیاز را به اختصار ذکر می کنیم. لازم به ذکر است که از سایر نرم افزارهای ریاضی هم می توان در این امر بهره جست.