تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - فارسی عمومی
فارسی عمومی<meta name="description" content="فروشگاه کتاب، دانلود رایگان کتاب، دانلود کتاب، خرید کتاب، فروش کتاب، تازه های کتاب، فروش تازه های کتاب">


تحلیل کتاب فارسی عمومی را پس از صدها بار تدریس در کلاس های و کسب تجربیات فراوان در آموزش زبان و ادبیات فارسی ، براساس ذایقه و نیاز دانشجویان به شکلی جامع و کامـل به یاری ایـزد دادار تحریر و تدوین نمودم . در این کتاب ابیات به صورت جداگانه ، ابتدا معنی لغات ، سپس نکات دستوری و آرایه های ادبی و دیدگاه های کلامی ، فلسفی ، عرفانی ، عقیدتی و مفهوم کلی بیت و نمادها و دیدگاه های جدید و ارتباط معنایی و در نهایت معنی روان بیت ارائه شده است . در دروس نثر لغات مهم در انتهای درس کاملا” معنی شده و مطالب مهم با خط بزرگ برجسته و با ستاره مشخص گردیده و در پایان هر درس خودآزمایی هر درس با پاسخنامه آمده است .

توجه: برای تمـرین بیشتر و آشنایـی با فارسی عمومی دانشجویان گرامی به کتاب های زیر که تألیف اینجانب است، مراجعه فرمایند:

  1. کلیات مسایل ادبی: (شامـل دستور، دویست بیت تجزیه و ترکیب، آرایه های ادبـی و آییـن نگارش و تاریخ ادبـیات و سبک شناسی، با هزار سوال چهار گزینه ای )
  2. کتاب کار فارسی عمومی: (شامل ۳۰۰۰ سوال چهار گزینه ای درس به درس )
  3. ۸۲ آزمون طلایی: ( شامل ۲۴۶۰ سوال چهار گزینه ای ، بانک سوالات)
  4. کتاب همراه دانشجو: ( کتاب جیبی شب امتحان ، شامل لغات و نکات مهم و کلیدی، خلاصه کتاب حاضر)

دانشجویان باید توجه داشته باشند که نمره سوالات فارسی عمومی به قرار زیر است:

۱- دستور                                            ۶-۵ نمره

۲- آرایه های ادبی                                  ۴-۳ نمره

۳- لغات و املا                                       ۴-۳ نمره

۴- تاریخ ادبیات                                      ۴-۲ نمره

۵-مفهوم کلی و ارتباط معنایی                    ۶-۵ نمره

 

چگونه فارسی عمومی را مطالعه کنیم ؟

این سوال اکثر دانش پذیران از بنده در طول چندین سال تدریس ادبیات فارسی بوده است که در پاسخ عزیزان باید گفت :

مرحله اول : مطالعه دستور و دویست بیت تجزیه و ترکیب (به کتاب مسایل ادبی مراجعه شود)

مرحله دوم : مطالعه آرایه های ادبی با مثال های آن (به کتاب مسایل ادبی مراجعه شود)

مرحله سوم : مطالعه قسمت نظم و سپس نثر

مرحله چهارم : حفظ لغات در متن درس ( به کتاب جیبی همراه دانشجو مراجعه شود)

مرحله پنجم : هر شب حفظ یک صفحه از تاریخ ادبیات ( به کتاب مسایل ادبی مراجعه شود)

مرحله ششم : پاسخگویی به آزمون های سال های گذشته براساس کتاب «۸۲ آزمون طلایی» فارسی عمومی و نیز به کتاب کار فارسی عمومی که ۳۰۰۰ سوال چهارگزینه ای تألیف اینجانب مراجعه شود.

نحوه مطالعه:

مرحله اول: مطالعه سریع و روزنامه وار

مرحله دوم: خط کشیدن با مداد زیر مطالب مهم و کلیدی

مرحله سوم: یادداشت برداری و خلاصه نویسی

نکته مهم: هر هفته ، مطالب خوانده شده به ویژه خلاصه درس ها باید مرور شود .

با این برنامه ساده، درصورتی که مداوم باشد و هرگز قطع نشود، قبولی شما در هر ترم با بهترین نمرات و معدل بالا تضمین می شود. شما دانشجویان گرامی می توانید طی سه تا چهارسال موفق به اخذ کارشناسی از دانشگاه دولتی پیام نور با معدل حداقل ۱۸ شوید.

این اثر فرهنگی را به تمام کسانی که عزم و اراده خود را استوار کرده اند تا بر سپاه جهل و تاریکی با نور علم و معرفت بتازند و بنیادش براندازند ، تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت و بهروزی برای آنها از ایزد متعال مسئلت دارم.

امیدوارم بزرگان ذوق و ادب بر لغزش های احتمالی این اثر به چشم اغماض و دیده عفو بنگرند و مرا در رفع عیوبش یاری کنند .

فردوسی

۱) الف: به نام خداوند جان و خرد

۱٫ به نام خداوند جان و خرد          کزین برتر اندیشه برنگذرد

معنی لغات: خداوند: صاحب، دارنده، مالک.// جان: روح، روان.// خرد: اندیشه، عقل.// بر: بالا، فراز، فرا. // تر: نشانه صفت تفضیلی.// کزین: که از این.// برنگذرد: از مصدر برگذشتن، بالا نمی‌رود، عبور نمی‌کند.

نکات دستوری: به: حرف اضافه.// نام: نقش متممی.// خداوند: مضاف‌الیه، نقش اضافی.// جان: مضاف‌الیه، نقش اضافی.// و: حرف عطف.// خرد: معطوف به جان، مضاف‌الیه، نقش اضافی.// کزین: که (حرف ربط تعلیل).// از: حرف اضافه.// این:ضمیر اشاره، نقش متممی.// این برتر: گروه قیدی.// برتر: «بر» + پسوند «تر» تفضیلی، صفت تفضیلی.// اندیشه: اندیش (بن مضارع) + ه (پسوند): اسم مصدر.// اندیشه: نقش نهاد = فاعل.// برنگذرد: فعل پیشوندی (بر)، تام لازم، مضارع منفی.// خداوند: خدا + وند (پسوند دارندگی یا مالکیت) خداوند: اسم ذات.// جان ،خرد ،اندیشه و نام: اسم‌های معنی‌اند.// خداوند جان و خرد: اضافات تخصیصی.// ارکان اصلی جمله اول (فعل ، فاعل و مفعول) همگی به قرینه معنوی محذوف‌اند، درواقع جمله اول: «به نام خداوند جان و خرد سرودن شاهنامه را آغاز می‌کنم» است. که شاهنامه: مفعول محذوف، آغاز می‌کنم: فعل مرکب تام متعدی، مضارع اخباری محذوف، فاعل: شناسه «م» محذوف است.// مرجع ضمیر «این»: کلّ مصراع اول است.// بیت دارای دو جمله است.//

آرایه‌های ادبی: بین کلمات «جان و خرد و اندیشه: مراعات‌النظیر = تناسب است.//

مفهوم کلی: جان و خرد دو گوهر گرانبها و بالاترین نعمتی است که خداوند آفریده و به انسان بخشیده است.// اشاره به: اهمیت و بر جستگی  عقل و اندیشه در راه‌یابی به کنه حقایق و شناخت عالم هستی است. و ناتوانی در شناخت حقیقت ذات خداوندی.

نمادها: جان و خرد و اندیشه: از عالم بالا‌اند و نماد عقل‌گرایی و اهمیّت ویژه خردورزی در انسان است.

دیدگاه فکری: پیامبر رحمت (ص) در ناتوانی عقل بشری در راه یافتن به ذات باری تعالی، می فرمایند:

تَفَکَّروْا فیِ الْخَلْقِ و لا تَفَکَّروُا فیِ الخالِقِِِِِِِِِِ فَإِنَّکُمْ لا تَقْدِروُن قَدْرَهُ:

درباره خلق فکر کنید ولی درباره ی خالق فکر نکنید زیرا به کنه ذاتش پی نمی‌برید.

تحلیل جدید: خردگرایی از ویژگی‌های بارز حکیم فردوسی و ایرانیان آزاده و نجیب بوده است.

ارتباط معنایی: «از این پرده برتر سخن گاه نیست          به هستیش اندیشه را راه نیست»

معنی بیت‌: اندیشه‌ انسان فراتر از این نمی‌تواند صفتی برای خداوند بیابد که خداوند آفریننده‌ جان و خرد است و این دو گوهر گرانبها بالاترین نعمتی است که او آفریده است . بنابراین سرودن شاهنامه را به اسم مبارک خداوندی که آفریننده ی جان و خرد آدمی است آغاز می‌کنم.

۲٫ خداوند نام و خداوند جای

 

خداوند روزی ده رهنمای

معنی لغات خداوند:

صاحب، خالق موجودات و کائنات.// نام: اسم. [خداوندِ] اسماء و صفات، براساس آیه‌ی شریفه ۳۱ سوره‌ مبارکه‌ بقره.// جای: مکان، دنیا و آخرت.// روزی‌ده: رزق و روزی دهنده مخلوقات، رَزّاق.// رهنمای: راهنماینده، هدایتگر، هادی مخلوقات.//

نکات دستوری: خداوند نام و خداوند جای: اضافات تخصیصی‌اند.// خداوند روزی‌ده  رهنمای: اضافات وصفی// روزی‌ده و رهنمای: صفات فاعلی مرکب مرّخم‌اند، در اصل: «روزی‌دهنده و راهنماینده» بوده‌اند.// بیت دارای یک جمله است،// فعل «آغاز می‌کنم» به قرینه‌ی معنوی محذوف است.//

آرایه‌های ادبی: تکرار: در کلمه «خداوند».// واج‌آرایی: حروف (الف، د، ی).// جای: ایهام دارد: ۱- دنیا ۲- آخرت (بهشت و دوزخ).// خداوند نام: تلمیح دارد: به آیه‌ی شریفه‌ ۳۱ سوره مبارکه بقره:     «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلیَ الْملئِکَهِ فَقَالَ اَنبئُونی بِأسْمَاءِ هؤُلاءِ اِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ»   :

«و بیاموخت خدا آدم را نام‌های همه‌[مخلوقات و علوم] باز عرضه کرد آن چیزها را بر فرشتگان، پس گفت: خبر دهید مرا به نام‌های این چیزها اگر شما راست‌گو هستید».//

دیدگاه فکری: براساس دیدگاه قرآنی و اسلامی تنها خداوند روزی‌ دهنده (اللهُ یَرْْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ) (آیه‌ی ۲۱۲ سوره بقره) و هدایتگر است (واللهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ اِلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ) (آیه‌ی ۲۱۳ سوره بقره) که بیانگر صفات ثبوتی و فعلی خداوند است.

مفهوم کلی: صاحب و مالک ‌هستی و رازق‌ و هادی همه موجودات عالم خداوند است.

نمادها: همه عالم هستی ، تجلی ذات و صفات خداوند است.

تحلیل جدید: همه چیز از خداوند است – (وحدت وجود) حضرت حافظ لسان‌الغیب می فرماید:

«هر دوعالم یک فروغ روی اوست                            گفتمش پیدا و پنهان نیز هم»

ارتباط معنایی: «دادار غیب دان و خداوند آسمان      رَزّاق بنده پرور و خلّاق رهنما» «سعدی»

معنی روان بیت: به نام خداوند اسماء و صفات [اولین معلم انسان] و مالک دنیا و آخرت و صاحب رزق و روزی موجودات و راهنما و هدایتگر آدمیان، سرودن شاهنامه را آغاز می‌کنم.

۳٫ خداوند کیهان و گردان سپهر   فروزنده ی ماه و ناهید و مهر

 

 

معنی لغات: کیهان: هستی، عالم// گردان: گردش کننده ، چرخان.// سپهر: آسمان، چرخ و فلک.// فروزنده: روشنایی بخشنده.// ناهید: آناهیت، ونوس، زهره، آناهیتا.// ماه: قمر.// مهر: خورشید، هور ، خور ، آفتاب ، شمس.//

نکات‌ دستوری: خداوند کیهان: اضافه ‌تخصیصی .// گردان‌ سپهر: ترکیب‌ وصفی ‌مقلوب.// گردان: صفت‌ فاعلی حالیه.// فروزنده: صفت‌ فاعلی.// ماه و ناهید و مهر: مضاف‌الیه، اضافی.// و: حرف‌ عطف.// بیت دارای یک ‌جمله است.// فعل «آغاز می‌کنم» به قرینه ‌معنوی حذف ‌شده‌ است.// فروزنده: صفت جانشین‌ موصوف‌ خداوند، است.//

آرایه‌های ادبی: بین کلمات «کیهان، سپهر، ماه، ناهید و مهر» مراعات‌النظیرتناسب وجود دارد.// فروزنده: کنایه از خداوند.//

دیدگاه فکری: مهر: مهرپرستی (میتراییسم) در عهد اشکانی در ایران رواج داشت که بعدها این اندیشه به اروپا رفت و به مکتب میترایسم شهرت یافت . با ظهور اسلام و آیین یکتاپرستی، آیین زرتشتی و مهرپرستی یا آتش‌پرستی (مجوسی) از بین رفت و ایرانیان به جای مهرپرستی به یکتاپرستی روی آوردند.

مفهوم کلی: تنها خداوند، گرداننده عالم و روشنایی‌بخش هستی است.// بیت بر یگانه‌پرستی و توحید تأکید دارد.