تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - نقوش اسطوره ای در قالی عشائر ایران و آسیای مرکزی
نقوش اسطوره ای در قالی عشائر ایران و آسیای مرکزی


<meta name="description" content="فروشگاه کتاب، دانلود رایگان کتاب، دانلود کتاب، خرید کتاب، فروش کتاب، تازه های کتاب، فروش تازه های کتاب">

فرشبافی یکی از قدیمی ترین اشکال هنر آسیای مرکزی و ایران است که نشان دهنده ی شکل گیری روابط تاریخی قدیمی در منطقه شرق است. فرش به عنوان الگویی از جامعه نشان دهنده ی روابط فرهنگی و اقتصادی مردم آن، همچنین به عنوان یک منبع مهم تاریخی، حامل اطلاعات زیادی در مورد دنیای معنوی انسانهاست زیرا ایده های مذهبی و باورهای ماورایی مردم در دیدگاه  های هنری آنان منعکس می شود. نقوش به کار رفته در قالی بسیار متنوع است اما در این پژوهش تنها به توضیح و معرفی مهمترین نقوش مشترک اکتفا شده است. به منظور بررسی این موضوع، منابع فراوانی جمع آوری شده که امکان تحقیقات پیچیده  ای درجهت مطالعه تاریخچه فرش آسیای مرکزی وعشایر ایران و ردیابی تحول معناشناسی نقوش فرش را فراهم می  کند زیرا تاریخچه سنت های زینتی یا “نقوش”  قالی عشایر ایران و آسیای مرکزی در تاریخ هنر، عملا ناشناخته است. به نظر نگارنده تجزیه و تحلیل و بررسی و تطبیق این نقوش ونمادها ودرک معانی این نقوس در عشایر ایران و آسیای مرکزی ازاهداف بسیار مهم این تحقیق است. مطالعه در نقوش قالی عشایر ایران و آسیای مرکزی و مستند کردن این بخش از هنر طراحی و احیای آن، نه تنها منجر به شناسایی ریشه  های تاریخی این نقوش می شود که وسیله  ای مناسب برای ردیابی ارتباط ملل از دوران باستان تا به امروز است. درواقع، این تحقیق به عنوان یک محرک برای توسعه فرهنگ مدرن است. استفاده از طیف گسترده ای از منابع داخلی و خارجی در این مطالعه، امکان بازسازی تاریخ معانی نماد و نقوش قالی عشایرایران و آسیای مرکزی را فراهم می کند، نیز فاصله  ی تاریخی در پژوهشهای مربوط به مردم ایران و آسیای مرکزی را پر می  کند. در تجزیه و تحلیل نقوش اسطوره ای، اهمیت زیادی به مطالعه نمادهای خورشیدی ونقوش بزو قوچ داده شده است، زیرا این نقش ها سهم مهم و عمده ای در طراحی قالی های مناطق عشایری ایران و آسیای مرکزی دارند و اینامر به خودی خود، آشکار کننده  ی این واقعیت است که مطالعه نقوش اسطوره ای خورشیدی و جانورسان بر توانایی ما برای شناسایی عمیق تر و ردیابی دقیق و تاریخ نگارانه ی اقوام درمنطقه فرهنگی مورد مطالعه می  افزاید. درعین حال درک محتوایی و معنایی نقوش باستان و قرون وسطی، شناخت ما را از این نقوش بیشتر می کند. این پژوهش و نتایج آن، نه تنها فرصتی برای ردیابی ریشه های تاریخی این نقوش و چگونگی و میزان نفوذ متقابل آن درمیان ساکنان این مناطق است، که همچنین شناخت نقوش، انگیزه بسیار مهمی است برای توسعه و کاربرد آن درهنرهای معاصر و به ویژه توسعه فرهنگ و هنر مدرن. محدوده تحقیق، عشایر ایران و آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان در چهارچوب زمانی دوران باستان تا  دوره معاصراست. جمع آوری و بررسی نقوش قالی عشایر ایران و آسیای مرکزی مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی است. در مورد پیشینه این تحقیق باید گفت تا این زمان هیچ پژوهش یا مقاله یا کتابی مختص نقوش عشایر ایران و آسیای مرکزی ایجاد نشده است. در این زمینه، تالیفات آقای سیروس پرهام قابل ذکر است که محدوده ی استان فارس را دربرمی گیرد. این مجموعه کتاب ها که نتیجه ی سال ها مطالعه، تحقیق و تفحص اوست، شامل مناطق فرشبافی ایلات و عشایر استان فارس و دستبافته های آنان است. در “شاهکارهای فرش ایرانی” پرهام، با معرفی طرح های این مناطق به بررسی سیر تحول و تطور نقوش پرداخته و تاریخچه مختصری از نقوش غالب در دست بافته  های آنان را آورده است. اقای حصوری در کتاب “فرش سیستان” بعد از معرفی کلی تاریخچه ی سیستان، نقوش دستبافته ها و قالی سیستان را بررسی نموده است. حصوری در کتاب دیگرش ” نقش های قالی ترکمن واقوام همسایه ” به جمع  آوری و معرفی اشکال و نامهای نقوش ترکمن  ها و اقوام ازبک و قرقیز و دیگراقوام همسایه ی ترکمن پرداخته و مشابهت نقوش آنان را بررسی نموده است. آقای پرویز تناولی نیز در آلبوم  هایش کوشش فراوانی برای جمع آوری دست بافته  های مناطق مختلف ایران نموده  اند. خانم شیرین صوراسرافیلی  نیزقالی مناطق مختلف را جمع  آوری نموده  اند واطلاعات مهمی دراین زمینه، دراختیار خواننده قرار داده اند. A.Gundogdyeva در کتابش” تاریخچه فرش ترکمن” که اولین بار در سال ۲۰۰۸ م. چاپ شده است، تاریخ فرش ترکمن در آسیای مرکزی را بررسی و تجزیه تحلیل کرده و نمونه های جالبی از عکس های کمیاب و نقوش شماتیک از فرش ترکمن و نقوش آن ارائه کرده است. A. Bogolyubov در کار خود ” تابلو فرش ترکمن ” را بررسی کرده و به معرفی تاریخچه فرش ترکمن و نقوش آن پرداخته است. “روش تحقیق و شناخت منابع تاریخی در نقاشی اقوام ساکن سیبری از قرن ۱۹ تا اوایل قرن ۲۰ م. اثر “ایوانف” منبع تاریخی مهمی در جهت شناخت جنبه-های تاریخی وفرهنگی نقوش واهمیت دسته  بندی تصاویر دستبافته  ها و نقوش لباس شمرده می  شود. Semenov I. سمنووا در کتاب “قالی های ترکستان روسیه” بر تشابه نقوش قالی ترکمن با نقوش آشوری و کلدی تاکید نموده و گزارش هایی متنوع ارائه کرده است، ازجمله اظهارنظر “مارکو پولو” درباره ی ارزیابی کیفیت قالی  های ترکمنی از سویی و مشاهده ی تاثیر و ردپای تصاویر قالی ترکمن در نقاشی های نقاشان ونیزی، فنلاندی و آلمانی از سوی دیگر و همچنین مقایسه ی گلهای قالی-های عثمانی با گلهای قالی چادری در ” قبیله  های ترکمن “. نقش های قالی قرقیزی، شکل گیری آنها در کارهای ا.یو.ملجیک ت.امتالیوا Umetalieva.T. انعکاس یافته است. یو مل جیک در اثر خود تاریخ توسعه هنر نقاشی کاربردی قرقیز را که دوره ای طولانی از قرن ۶ قبل از میلاد تا آخر قرن ۲۰ م. را در برمی گیرد، بررسی نموده است. باتکیه به موارد باستان شناسی، اسطوره شناسی و زبانشناسی، مولف شکل گیری مجموعه نقاشی قرقیزی را شناسایی نموده و نفسیری از موضوعات نقاشی را از نقطه نظر مردم شناسی و فرهنگی ارائه می دهد. در بخش ترکیب بندی این اثر به طور بنیادی مسائل زیباشناسی و ساختاری در رابطه با ترکیب بندی لباس مردم سنتی و نقش وویژگی های دستبافته  ها بررسی گردیده است.